Voortaan vervoeren wij onze Lemon Lime per boot

19 juli 2018

Pachecho Lemon Lime Dracaena Farm

We hebben een innovatieve manier gevonden om onze CO2-footprint en onze kosten nog verder te verlagen. De stekken van de Dracaena Lemon Lime is tegenwoordig dankzij nieuwe technieken per boot te transporten vanuit Costa Rica. Dit deden wij eerst per vliegtuig. Dit scheelt enorm in de footprint en in onze kosten. Een ander voordeel is dat de stekken geworteld aankomen in Nederland, waardoor het teeltproces al op gang is gekomen. Dit scheelt wederom veel uitstoot en kosten.

Bijna al onze Dracaena’s worden vanuit Costa Rica per boot vervoerd naar Nederland, maar bij pogingen om Dracaena Lemon Lime per boot te vervoeren, kwamen de stekplanten in slechte conditie aan in Nederland. Dus bleef dit ons enige soort dat per vliegtuig moest worden aangevoerd. Sindsdien hebben we verschillende proeven gedaan gedaan om de Lemon Lime alsnog per boot te kunnen vervoeren en dat is nu gelukt.

Bovendien ontdekte we nog een bijkomend voordeel: de stekplanten komen nu geworteld aan in Nederland, wat de helft van de teelttijd in de kas scheelt. Het boottransport wordt nu onderdeel van ons teeltproces. En ook dat scheelt weer energie, water, uitstoot en veel kosten.

Dracaena Lemon Lime Wortels Vervoer Boot

“Door deze verandering van productie van de Lemon Lime, in samenwerking met mijn Nederlandse partner Reijm, geeft ons meer flexibiliteit om met boottransport te werken in plaats van met luchttransport”, aldus kweker Alex uit Costa Rica.

“Dit is een ideaal voorbeeld van een lange termijnsamenwerking tussen ketenpartners uit Costa Rica en Nederland”, zegt Jeroen Gelderblom die vanuit JConnecta werkt voor ons. “Deze nieuwe productielijn die is ontwikkeld verbetert de impact op het milieu, maar ook op marketing en rendement.”

Dit project bewijst dat het vergroten van duurzaamheid van je productieketen vaak juist leidt tot kostenbesparing in plaats van kostenvergroting.

Naar het laatste nieuws